05 Ocak 2020 Bilgilendirme Toplantısı

05 Ocak 2020 Bilgilendirme Toplantısı

Pamukkale Hemofili Derneği olarak 05.01.2020 tarihinde Pamukkale ColleseaTermal  Otel de ‘’Hemofilide Bilgilerin Güncellenmesi ve Self-infüzyon Eğitimi’’ isimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya dernek üyelerimizden 55 yetişkin 19 çocuk toplamda 74 kişi katılmıştır. Toplantıda ekte sunulan program dahilinde4 farklı doktor ile Pamukkale Üniversitesi çocuk hematoloji servisinden 8 hemşire eğitim vermişlerdir. Böyle bölgesel toplantıların hem üyelerimizin kaynaşması hem de bilimsel açıdan daha yararlı olduğu görülmüştür. Daha samimi ve daha sıcak bir ortamda hasta ve hasta yakınları rahat rahat sorularını sorabilmişlerdir. Ayrıca bunu yanında self-infüzyon eğitiminin de çok yararlı olduğu söylenebilir. Hasta ve hasta yakınlarından bölgesel eğitim toplantısının çok yararlı oldu ve her yıl yapılmasını arz ettikleri yönünde geri bildirimler alınmıştır.