Özürlü Kimlik Kartı

HAKLARIMIZ

  • Kervansaray Mahallesi 3040 Sokak No: 11 Kat: 5 Pamukkale / DENİZLİ
  • 0258 444 07 28
  • info@pamukkalehemofilidernegi.org

Özürlü Kimlik Kartı

Özürlü Kimlik Kartı
Özürlü Kimlik Kartı

 


Özürlülük durumu bundan böyle nüfus cüzdanı arkasına yazılmayacak ve yeni bir özürlü kimlik kartı çıkarılacaktır. Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlüler Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürülüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre özürlülere özürlülük durumlarını gösteren Özürlü Kimlik Kartı, Valilikler (İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri) tarafından verilecektir.
  
Özürlü Kimlik Kartı için 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekmektedir. Sağlık Kurulu Raporları hakkındaki yönetmeliğe göre hemofili hastalarına verilecek çalışma gücü kaybı oranı; faktör düzeyi %1’in altıda olanlara (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) % 80, faktör düzeyi % 1-5 arasında olanlara (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) % 40, faktör düzeyi % 5-20 arasında olanlara (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş)  % 20’dir.
  
Özürlü Kimlik Kartı için dilekçe, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ve fotoğraf ile yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin il müdürlüğüne müracaat edilir. Özürlünün kimliğine ilişkin bilgiler, kimlik paylaşımı sisteminden alınır. Bilgi formundaki bilgiler, il müdürlüğündeki görevli personel tarafından, özürlünün beyanına ve sağlık kurulu raporundaki bilgilere göre doldurulur ve imzalanır. Özürlünün beyanı ve sağlık kurulu raporuna göre oluşturulacak özürlülük bilgileri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veri tabanına aktarılır. Kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve özürlünün kimlik bilgileri çerçevesinde il müdürlükleri tarafından, Kurumca hazırlanan uygulama yazılımı yardımıyla elektronik ortamda düzenlenir. Kimlik kartı, valilikçe görevlendirilecek il sosyal hizmetler müdürü veya il müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Kimlik kartı, il müdürlüklerince özürlü bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine elektronik ortamda düzenlenen kimlik teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi, özürlünün yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 
  
Özürlü Kimlik Kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, özürlünün il müdürlüğüne müracaatı ile yeniden düzenlenir. Bundan önceki yönetmeliklere göre çıkarılan kimlik kartları ya da özürlülük durumunun arka kısmına yazıldığı nüfus cüzdanları geçerliliğini koruyacaktır. 
  
Özürlü Kimlik Kartının Sağladığı Kolaylıklar
  
Özürlülerin hangi hak ve indirimlerden faydalanacakları, ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenir. Bu konuda zorunlu genel bir hak ve indirim söz konusu değildir. Bunun yanında bazı Kamu kurumlarının özürlülere sağladığı kolaylıklar aşağıda belirtilmiştir. Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilir.


1.      Özürlülük bilgisi Ulusal Özürlüler Veritabanında tutulacağı için çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin özürlülere yönelik hizmetlerinden (mesleki rehabilitasyon, yardım v.s.) faydalanabileceklerdir.

2.      Özürlülük bilgisi MERNİS veritabanında da tutulacağı için, MERNİS veritabanını kullanan kamu kurum ve kuruluşları özürlülere sağladıkları hak ve hizmetlerden faydalandırmak için özürlülerden herhangi bir belge istemeyeceklerdir.

3.      Devlet Demir Yolları ana hat yolu trenleri ile seyahatlerde %20 indirim sağlamaktadır.

4.      THY ile seyahat halinde belirlenen esas doğrultusunda yaklaşık %25 indirim sağlanmaktadır.

5.      Şehirlerarası yolcu otobüslerinde özürlülere %50 indirim sağlanmaktadır.

6.      Bazı GSM operatörlerinde cep telefonlarıyla indirimli ücretle görüşme imkanı verilmektedir.

7.      Milli Parklar, Devlet Tiyatroları, müzeler ve spor müsabakalarından (refakatçi ile birlikte) ücretsiz yararlanabilmektedir.

Özürlü Kimlik Kartı

HAKLARIMIZ

  • Kervansaray Mahallesi 3040 Sokak No: 11 Kat: 5 Pamukkale / DENİZLİ
  • 0258 444 07 28
  • info@pamukkalehemofilidernegi.org

Özürlü Kimlik Kartı

Özürlü Kimlik Kartı
Özürlü Kimlik Kartı

 


Özürlülük durumu bundan böyle nüfus cüzdanı arkasına yazılmayacak ve yeni bir özürlü kimlik kartı çıkarılacaktır. Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlüler Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürülüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre özürlülere özürlülük durumlarını gösteren Özürlü Kimlik Kartı, Valilikler (İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri) tarafından verilecektir.
  
Özürlü Kimlik Kartı için 16 Temmuz 2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekmektedir. Sağlık Kurulu Raporları hakkındaki yönetmeliğe göre hemofili hastalarına verilecek çalışma gücü kaybı oranı; faktör düzeyi %1’in altıda olanlara (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) % 80, faktör düzeyi % 1-5 arasında olanlara (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) % 40, faktör düzeyi % 5-20 arasında olanlara (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş)  % 20’dir.
  
Özürlü Kimlik Kartı için dilekçe, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ve fotoğraf ile yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin il müdürlüğüne müracaat edilir. Özürlünün kimliğine ilişkin bilgiler, kimlik paylaşımı sisteminden alınır. Bilgi formundaki bilgiler, il müdürlüğündeki görevli personel tarafından, özürlünün beyanına ve sağlık kurulu raporundaki bilgilere göre doldurulur ve imzalanır. Özürlünün beyanı ve sağlık kurulu raporuna göre oluşturulacak özürlülük bilgileri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veri tabanına aktarılır. Kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve özürlünün kimlik bilgileri çerçevesinde il müdürlükleri tarafından, Kurumca hazırlanan uygulama yazılımı yardımıyla elektronik ortamda düzenlenir. Kimlik kartı, valilikçe görevlendirilecek il sosyal hizmetler müdürü veya il müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Kimlik kartı, il müdürlüklerince özürlü bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine elektronik ortamda düzenlenen kimlik teslim belgesi imzalatılarak teslim edilebileceği gibi, özürlünün yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 
  
Özürlü Kimlik Kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, özürlünün il müdürlüğüne müracaatı ile yeniden düzenlenir. Bundan önceki yönetmeliklere göre çıkarılan kimlik kartları ya da özürlülük durumunun arka kısmına yazıldığı nüfus cüzdanları geçerliliğini koruyacaktır. 
  
Özürlü Kimlik Kartının Sağladığı Kolaylıklar
  
Özürlülerin hangi hak ve indirimlerden faydalanacakları, ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenir. Bu konuda zorunlu genel bir hak ve indirim söz konusu değildir. Bunun yanında bazı Kamu kurumlarının özürlülere sağladığı kolaylıklar aşağıda belirtilmiştir. Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilir.


1.      Özürlülük bilgisi Ulusal Özürlüler Veritabanında tutulacağı için çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin özürlülere yönelik hizmetlerinden (mesleki rehabilitasyon, yardım v.s.) faydalanabileceklerdir.

2.      Özürlülük bilgisi MERNİS veritabanında da tutulacağı için, MERNİS veritabanını kullanan kamu kurum ve kuruluşları özürlülere sağladıkları hak ve hizmetlerden faydalandırmak için özürlülerden herhangi bir belge istemeyeceklerdir.

3.      Devlet Demir Yolları ana hat yolu trenleri ile seyahatlerde %20 indirim sağlamaktadır.

4.      THY ile seyahat halinde belirlenen esas doğrultusunda yaklaşık %25 indirim sağlanmaktadır.

5.      Şehirlerarası yolcu otobüslerinde özürlülere %50 indirim sağlanmaktadır.

6.      Bazı GSM operatörlerinde cep telefonlarıyla indirimli ücretle görüşme imkanı verilmektedir.

7.      Milli Parklar, Devlet Tiyatroları, müzeler ve spor müsabakalarından (refakatçi ile birlikte) ücretsiz yararlanabilmektedir.